Sơ đồ căn hộ

Căn hộ chung cư Mipec Hà Đông được thiết kế rộng rãi và thông thoáng. Những căn hộ được thiết kế đan xem nhau, khiến tòa nhà vững chắc hơn.

sơ đồ căn hộ chung cư mipec hà đông

Thiết kế căn A1 - Dự án chung cư Mipec Hà Đông
Thiết kế căn A1 – Dự án chung cư Mipec Hà Đông
Thiết kế căn A2 - Dự án chung cư Mipec Hà Đông
Thiết kế căn A2 – Dự án chung cư Mipec Hà Đông
Thiết kế căn B1 - Dự án chung cư Mipec Hà Đông
Thiết kế căn B1 – Dự án chung cư Mipec Hà Đông
Thiết kế căn B2 - Dự án chung cư Mipec Hà Đông
Thiết kế căn B2 – Dự án chung cư Mipec Hà Đông
Thiết kế căn C2 - Dự án chung cư Mipec Hà Đông
Thiết kế căn C2 – Dự án chung cư Mipec Hà Đông
Thiết kế căn C1 - Dự án chung cư Mipec Hà Đông
Thiết kế căn C1 – Dự án chung cư Mipec Hà Đông

Bình luận

bình luận